OpenData API

openAPI

OpenData FS API

Vitajte na portáli OpenData FS API. Cieľom tejto stránky je sprístupniť vývojárom aplikácií údaje dostupné na našom portáli. Aplikačné programové rozhranie alebo API je rozhranie, ktoré počítačová aplikácia alebo systém môže použiť na prístup k súboru funkcií alebo programov tretej strany. Na portáli Open data FS sú cez rozhranie API dostupné okrem všetkých datasetov aj exporty z vybraných online informačných zoznamov, ktoré FS zverejňuje na portáli FS.

OpenData API

Aplikačné programové rozhranie alebo API je rozhranie, ktoré počítačová aplikácia alebo systém môže použiť na prístup k súboru funkcií alebo programov tretej strany.

Zmyslom API je zabezpečenie komunikácie medzi dvoma aplikáciami, které si navzájom vymieňajú dáta. Umožňuje využívať už naprogramované riešenia a integrovať ich do vlastných web stránok alebo softvéru.

Generovanie API kľúča

Prosím, vyplňte požadované údaje:

Dokumentácia k rozhraniu API

Authentifikacia API

 • prostredníctvom API kľúča

Limity API

 • štandardný limit: 1 000 žiadostí za hodinu
 • ak Vám limit nevyhovujte, požiadajte o zvýšenie prostredníctvom menu KONTAKT

Dôležité dokumenty

Na portáli Open data FS sú cez rozhranie API dostupné okrem všetkých datasetov aj exporty z vybraných online informačných zoznamov, ktoré FS zverejňuje na portáli FS.

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam daňových dlžníkov

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods. 8 zákona 563/2009 Z. z.

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 18 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: denne

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

 • Zoznam zverejňovaný v zmysle legislatívy: § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktualizácia: štvrťročne

* Bližšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete TU.